Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej

Kluczowym wyzwaniem w nauczaniu matematyki są nie tylko jej podstawowe zasady, procesy i zastosowania, ale także rozwijanie poczucia ciekawości i pewności w nabywaniu wiedzy i umiejętności radzenia sobie z nowymi sytuacjami. Innymi słowy, lekcja matematyki to wspieranie uczniów w zrozumieniu znaczenia tych umiejętności poza szkołą.

Kurs ma na celu pomóc nauczycielom w rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów w ramach  kompetencji kluczowych UE oraz w stosowaniu myślenia matematycznego, w celu rozwiązywania szeregu problemów w codziennych sytuacjach, z naciskiem na proces, aktywność i wiedzę.

Pod koniec kursu zrozumiemy, dlaczego ważne jest wprowadzanie innowacji i indywidualizacji procesu nauczania matematyki. Opracujemy scenariusze, obejmujące aktywności dla różnych uczniów oraz stworzymy pamiętnik z kluczowymi refleksjami na tematy poruszone na kursie.

Nie zapisany/a

Szkolenie Obejmuje

  • 7 Zagadnienia
  • 21 Tematy